הגלישה באתר והשימוש בשירות יו מהווה הסכמה מצידך לכך שמפעילת האתר תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאת ה עושה באתר ובשירות יו באמצעות “עוגיות” ו/או אמצעים דומים. מפעילת הא תר רשאית להשתמש בכל מידע כאמור וכן במידע שנמסר על ידך ככל שיימסר, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של מפעילת האתר, ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים . מלבד לצרכי האתר, מפעילת האתר תהיה רשאית לעש ות שימוש בפרטיך ובמידע כאמור לשם משלוח באמצעות דואר אלקטרוני של עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי בין אם מידע שמפעילת האתר תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים . מפעילת האתר מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולש ים למעט כל מידע שתהיה מחויבת למסור ואשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי צו של בית משפט ו/או רשות מוסמכת.

One thought on “הצהרת פרטיות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *